Náhradní plnění

Máme volnou kapacitu pro poskytnutí náhradního plnění pro rok 2021. Neváhejte nás kontaktovat na tel. 731 517 359 nebo na aalternativ@email.cz. 

Potvrzení o přepočteném stavu zaměstnanců v r. 2020 najdete                                   ZDE

Informace o změnách v náhradním plnění  dle úpravy Zák. 435/2004 Sb s účinností od 1.1.2012 týkající se dodavatelů i odběratelů.

                                                           

V roce 2012 byl nově stanoven limit pro poskytovatele náhradního plnění na 36ti násobek průměrné mzdy tj. pro rok 2016 cca 930 000 Kč za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, které může poskytovatel  odběratelům nabídnout. Tímto limitem se omezily možnosti
poskytovat náhradní plnění.

 

 

Náhradní plnění - je možnost splnění povinného podílu, kterou definuje v §81 zákon č.435/2004Sb. (zákon O zaměstnanosti). Každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců musí zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.                      

Každý zaměstnavatel má k naplnění této podmínky ze zákona 3 možnosti:                           

a. může přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (4%)                          

b. nebo může odebrat zboží nebo služby od zaměstnavatele, který OZP přímo zaměstnává  v podílu větším než 50% ze svého celkového počtu zaměstnanců ( odebráním zboží nebo služeb za cca.180000,- Kč(pro rok 2016) splní podmínku na 25 zaměstnanců)                            

c. nebo musí zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu - (cca 65000,- Kč na 25 zaměstnanců pro rok 2016)                 

d. případně může kombinovat všechny uvedené způsoby.                       

Uvedené body b) a c) jsou náhradním plněním, pokud subjekt nemůže přímo osoby se zdravotním postižením zaměstnávat.                  

 

Náhradní plnění musí být dohodnuto před nákupem zboží, nevztahuje se na něj internetová sleva a je nutné uzavřít vzájemnou smlouvu o náhradním plnění. V žádném případě není možné vyžadovat potvrzení o náhradním plnění dodatečně a bez předem uzavřené smlouvy!                              

Ukázka možnosti pro zaměstnavatele, který nezaměstnává OZP  - částky jsou zaokrouhleny                     

Počet zaměstnanců

Nákup zboží od poskytovatele náhradního  plnění

Případný odvod do státního rozpočtu, pokud nezaměstnáváte OZP nebo nenakoupíte od poskytovatele náhradního plnění

25

180 000 Kč

65 000 Kč

50

360 000 Kč

130 000 Kč

75

540 000 Kč

195 000 Kč

100

720 000 Kč

260 000 Kč

 

 

 

 

Naše firma má kapacitu na dostatečné poskytování náhradního plnění pro všechny svoje zákazníky a ráda Vám toto garantuje formou smlouvy.  Plnění poskytujeme na nákup kancelářských a drogistických potřeb, spotřebního materiálu pro tisk, ručních prací, montážních a kompletačních prací, zakázkové výroby těsnění aj.